Informace

    

     Učební texty z chemie pro studenty Gymnázia Duchcov.

     • Chemie 4-1          • Analytická chemie

     • Chemie 4-2          • Chemie cvičení

     • Chemie 4-3          • Laboratorní cvičení

     • Chemie 4-4          • Maturitní otázky

     • Chemie 8-1          • Názvosloví a výpočty

     • Chemie 8-2